• MARKA, TASARIM, PATENT TESCİL HİZMETLERİ

MARKA, TASARIM, PATENT TESCİL HİZMETLERİ

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Kapsamında Hukuki Koruma Stratejilerinin Belirlenmesi;

Moda sektöründe değer zincirinin ilk ve en önemli aşamalarından olan tasarım aşamasında ortaya çıkan tasarım ya da markanın korunması büyük bir önem taşımaktadır. Tasarım sürecinde ortaya çıkan birçok ürün fikri ve sınaî mülkiyet hukukuna göre çeşitli korunma yollarından faydalanabilmektedir. Marka, tasarım, patent eser gibi kavramlar fikri  ve sınaî mülkiyet hukuku ile koruma altyapısı bulmaktadır. 

Fikri ve sınaî mülkiyet hukukun amacı ürünlerden yararlanma şartlarını düzenleyip aykırı kullanımları yaptırıma bağlayarak nitelikli fikri ve sınaî ürünleri korumak ve fikir üretimini özendirmektir. Bu amaçla, Moda Hukuku Enstitüsü bünyesinde, fikri ve sınaî mülkiyete ilişkin hakların korunması için marka, patent, endüstriyel tasarımların tescili ve sonrasında takip ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Marka Tescili Nasıl Yapılır?

 

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetini diğer işletmenin mal veya hizmetinden ayıran her türlü işarete marka denir. Marka haklarının belirli bir süre başvuru yapan kişi üzerine tesis edilmesi işlemine de marka tescil denir.

Markalar, Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanmak için tescil edilir. Markaların tescili ile görevli kamu kurumu, Türk Patent Enstitüsü’dür.

Moda endüstrisinin hayati öneme sahip kavramlarından biri markalardır. Moda şirketleri, tüketicilerin satın alma kararlarını yönetebilmek ve onlara ürünlerini satabilmek için öncelikle marka algılarını iyi bir şekilde konumlandırmaları gerektiğini bilirler. Marka algısının sağlık bir şekilde konumlandırılması uzun vadede tüketicilerin satın alma kararının etkinliğinin arttırıcı etkisi sağlanmış olur. Marka tescilin önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır. Markanız altında verilen hizmetlerin rakip firmalar veya herhangi bir başkası tarafından taklit veya benzeri kullanımların önüne geçmek için büyük bir önem kazanmaktadır.

Moda sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız tescil etmek istediğiniz markanın ön araştırmasını yaparak sizlere markanızın tescil edilip edilemeyeceği konusunda bilgi paylaşımı gerçekleştirir. Markanız tescil edilmeye uygun ise eğer markanızın müracaatı gerçekleştirilerek bu süre zarfında müracaatı gerçekleşen markanın takibi yapılmaktadır. Markanızın tescili tamamlandığında firmamız marka tescil belgenizi tarafınıza ulaştırmaktadır.

Markanızın tescili tamamlandıktan sonra markanıza benzer veya birebir aynı markanın türememesi için markanızın takibinin yapılması gerekmektedir. Bu konuda profesyonel marka takibi ekibimiz markanızı takip ederek benzer veya birebir marka başvurularını sizlere bildirerek dilerseniz itiraz ederek engellemektedir.

Marka Tescillerinin Koruma Süresi?

Marka tescilinin koruma süresi 10 yıldır ve her on yılda bir marka sahibinin isteğine bağlı olarak yenilenir. Marka sahibi ile ilgili tüm değişiklikler marka siciline kayıt edilir.

ONLINE BAŞVURU

 

Tasarım Tescili Nasıl Yapılır?

 

Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü Endüstriyel tasarım ifade eder.

Günümüz moda endüstrisinde, özgün ve yeni tasarımlar geliştirilerek tüketicinin beğenisine sunulması ticari başarı elde etme noktasında tek başına yeterli olmamaktadır. Dolayısı ile ilgili ürününüzün tescil işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir.

Yapılan yatırımların, sarf edilen emeğin ve ürüne dönüşen fikrin korunmasının önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Koruma ile elde edilen, haklarda sahibinin izni olmaksızın başka kişilerce ticari amaçla kullanımını engelleme hakkı, yapılan yatırımların, hem ekonomik hem de sosyal anlamda geri dönüşümü açısından oldukça önemli olmaktadır. Aksi takdirde, söz konusu özgünlük ve yenilik fikir hırsızlığı, kopyalama ve taklit gibi tehditlerle karşı karşıya kalacak ve hakkın savunulması oldukça zorlaşacaktır.

Model ya da desen tasarımlarınızı piyasaya sunduktan sonra tescil işlemine kadar geçecek zaman içinde olası taklit vakalarıyla karşılaşmamanız, müşteri ve hak kayıpları yaşamamanız için ürettiğiniz tasarımları piyasaya sunmadan tescille koruma altına alınmasını önermekteyiz.

Moda Hukuku Enstitüsü bünyesinde, tasarım başvuru işlemlerinden hukuki süreç yönetimine, tasarım araştırma ve analizlerinden tasarımların ticari değere dönüştürülmesine kadar her aşamada, tasarımların yurt içi ve yurt dışı takibi ve korunması hizmetleri sunulmaktadır.

Tasarım Tescillerinin Koruma Süresi?

Endüstriyel Tasarım Tescilleri 5 yıl süre için yapılır ve 5 yıllık süreler halinde yenileme işlemi yapılarak 25 yıla kadar uzatılabilir.

ONLINE BAŞVURU

Patent Tescili Nasıl Yapılır?

Patent, tescili buluş sahiplerinin buluşlarını korumalarını ve belirli bir süre buluşları üzerinde üretme, kullanma, satma ve ithal etme gibi tekel hakkına sahip olmalarını sağlayan koruma çeşitleridir. Buluştan doğan tüm hakların yaratıcısını tarafından kullanılabilmesi ancak tescil işlemi ile mümkün olmaktadır.

Patent sisteminin, buluş sahiplerine tanıdığı tekel hakkı sonucunda elde edilen ekonomik kazançlar kişileri buluş yapmaya teşvik etmektedir. Böylece patent sistemi teknolojik inovasyonu, rekabeti, yatırımı, teknoloji transferini teşvik etmekte ve bilginin yayılmasına katkıda bulunmaktadır.

Gelişmiş ülkelerin moda endüstrisine bakıldığında yapılan Ar-Ge çalışmaları ve teknolojideki yeniliklerinin patent ve faydalı model tescilleri ile paralel ilerlediği göze çarpmaktadır. Her geçen gün gelişmekte olan ülkemizde de, moda markalarının teknolojide ilerlemelerini sağlayan Ar-Ge çalışmaları, dolayısı ile patent ve faydalı model tescilleri önem kazanmaktadır. Uzun süreler emek ve sermaye harcanan bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan teknolojileri korumanın yolu tescilden geçmektedir.

Günümüzde teknolojik gelişmelerin artmasıyla birlikte moda sektörünün dinamikleri hiç olmadığı kadar değişiyor. Yeni kumaş türleri, üç boyut teknolojisi kullanılarak yapılan tasarımlar, giyilebilir teknolojinin her unsuru modayı yeniden şekillendiriyor. Bu doğrultuda patentle koruma altına alınan her tasarım moda hukukunun konularına dahil oluyor. Fark yaratabilmek için moda markalarının birbirleriyle kıyasıya rekabetlerinin arttığı günümüzde ise patentlerin önemi de doğru orantılı olarak artıyor. Zira bir alanda ilk patenti kim alırsa, o marka aslında “farkın” sahibi oluyor.

Ülkemizde patent tescilinin yanı sıra araştırma ve inceleme işlemlerine tabi tutulmayan, daha küçük maliyetlerde ve daha kısa sürelerde alınabilen faydalı model tescili de buluşlara patent ile aynı korumayı sağlamaktadır. Faydalı modeller özellikle bir ürün üzerinde yapılan geliştirmeleri korumak amacıyla daha çok küçük ve orta büyüklükteki işletmeler tarafından başvurulan ve bu işletmelerin pazar rekabeti kazanmaları noktasında önem arz eden belgelerdir.

Moda Hukuku Enstitüsü bünyesinde, söz konusun ürünlerin patent ve faydalı model ile tescillenmesi amacıyla araştırma, dosyalama, işlemlerin takibi ve hukuki süreçlerin yönetilmesi hizmetleri sunulmaktadır.

Patent Tescillerinin Koruma Süresi?

İncelemeli Patent’in koruma süresi; başvuru tarihinden itibaren hesaplanan ve uzatılamayan 20 yıldır.

İncelemesiz Patent’in koruma süresi ise 7 yıldır. İncelemesiz olarak alınan bir patentin İnceleme talebinin 7 yıllık süre içinde yapılması ile inceleme sonucunda patent verilmesine kesin olarak karar verilmesi durumunda, patentin süresi başvuru tarihinden itibaren hesaplanan 20 yıla tamamlanmaktadır.

ONLINE BAŞVURU

Faydalı Model Tescili Nasıl Yapılır?

Faydalı Model , Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

Faydalı model koruması elde etme işlemlerinin basit ve ucuz olmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli moda girişimcilerinin sıklıkla tercih ettiği hukuki koruma yöntemlerinden biri haline gelmiştir. Diğer taraftan, özellikle günümüzde, küçük ve orta büyüklükteki moda girişimcilerinin gerçekleştirdiği yeniliklerin, rakiplerce hemen hemen aynısının yapılarak taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Küçük ve orta büyüklükteki bu girişimcilerin, mütevazı de olsa, bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının sürdürülebilirliğine hizmet edecektir. Başka bir deyişle, faydalı model koruması, tecavüz fiillerine karşı, patent korumasına oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir.

Faydalı Model Tescillerinin Koruma Süresi?

Patent işlemlerine göre hem belgenin verilme süreci hem de maliyet bakımından faydalı model tescil işlemleri çok daha elverişlidir. Faydalı Model Tescili ile koruma altına alınan buluşun süresi; başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. 

ONLINE BAŞVURU

Taklitçilik; üzerinde patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ya da ticari bir hak olan herhangi bir malın aynısının ya da tüketiciyi yanıltacak kadar benzerinin, ilgili konuda hak sahibi olan kişinin izni olmaksızın herhangi bir başka kişi tarafından herhangi bir şekilde ticari hayata sunulması, yani ticari amaçla üretilmesi, pazarlanması, stoklanması, elde bulundurulması veya teklif edilmesi demektir.

Küreselleşen moda pazarında mevcut gümrük duvarları üreticileri diğer ülkelerdeki üreticiler ile rekabet etme zorunluluğu içerisine itmiştir. Taklitçiliğinin ekonomik değerinin milyar Euro’larla ifade edildiği küresel moda endüstrisi pazarının hızla değişime uğrayan bir sektör olması ve tasarımların kopyalanma tehlikesine açık olması, tasarımcıların tasarlamış oldukları ürünleri koruma stratejilerini moda hukukunun en önemli alt başlıklarından biri olan fikri ve sınaî haklar çerçevesinde oluşturmaları gerekmektedir. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda üretim gücünün, kalitesi ve kapasitesi önemini giderek yitirmekte, yerine üretilen malları daha iyi şartlarda pazarlama işlevini sağlayan fikri ve sınaî haklar almaktadır. Bir ürüne veya hizmete ait fikri ve sınaî haklara sahip olan moda markaları, o ürünün veya hizmetin pazarından en büyük  payı almaktadırlar. Başarıyı yakalamak isteyen moda markalarının en büyük sermayelerinden biri marka ve sahip olduğu fikri ve sınaî haklardır. Bu noktada, moda hukuku, moda sektörünün değer zincirinin tasarım aşamasında yaratıcı ve katma değer yaratmaya odaklı bilincin gelişimine katkı sağlama noktasında fikri ve sınaî haklar kapsamında hukuki koruma stratejilerinin belirlenmesinde hayati bir öneme sahiptir.

 

ONLINE BAŞVURU

Küresel pazarda rekabet üstünlüğü kazanmak için büyük bir öneme sahip olan patent, tasarım ve marka tescillerinin haksız kullanımlarını engellemek için yurt dışında tescil edilmesi gerekmektedir.

Patent, tasarım ve marka tescil hakkı ülkeseldir. Yani koruma kapsamı tescil edildiği ülke ile sınırlıdır. Bu nedenle patent, tasarım ve markalı ürünlerin ihracatı ve/veya yurt dışında verilen hizmetlerin koruma altında olması için ihracat yapılan ülkede tescil işlemleri ertelenmemelidir. Bu şekilde fikri ve sınai haklarınız küresel pazarda da güvende olacak ve haksız rekabetin önüne geçilecektir.

İhracat yapmak her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. İhracat yapan firmalar markalarını ilgili ülkelerde ancak tescille koruma altına alabilirler. Tescilsiz marka ile ihracat göze alınamayacak bir risktir. Yurt dışı marka tescilini ihmal etmek firmaları çok büyük zarara uğratabilir. Rüçhan hakkı olarak da bilinen öncelik hakkı sayesinde bir marka sahibi ilk başvuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yurt dışında tescil için başvuru yaparsa, koruma tarihi ilk başvuru tarihi olarak kabul edilir ve siz marka sahiplerine büyük avantaj sağlar. Rüçhan hakkından bağımsız olarak da yurt dışı marka tescil işlemleri yapılmaktadır.

Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan 60 bin Türk firmasından sadece 6 bininin uluslararası marka tescili bulunmaktadır. Geriye kalan 54 bininin uluslararası tescili bulunmaması sebebiyle; gümrüklerde mallarına el konulması, marka tecavüzü ve ciddi tazminat davaları ile karşı karşıya kalma riski bulunmaktadır.

Moda sektöründe, yaratıcı ve katma değer yaratmaya odaklı bilincin gelişimi ve sürdürülebilir rekabetin parçası olmak için marka hukuku büyük bir önem arz eder. Marka yönetiminde başarılı olmak için yaratıcı olmanın ve yerleşik düşünce kalıplarının dışına çıkmanın ötesinde markanın hukuki zemininin de sağlamlaştırılması gerekmektedir. Bu süreçte oluşturulmak istenilen markanın korunması, markaya yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi ve marka değerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için moda hukuku kapsamında hukuki koruma stratejilerin kurgulanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Hukuken korunmayan bir markanın, markalaşma sürecinde ne kadar iyi kurgulandığının ve yönetiminin hiçbir önemi yoktur. Marka taklitçiliğinin ekonomik değerinin milyar euro’yu geçtiği moda endüstrisi pazarında, ciddi zararlara uğramamak için markanın hukuki koruma stratejilerinin iyi belirlenmesi gerekmektedir.

Değer zincirinin tüm aşamalarının iyi kurgulanması ve yönetilmesi kadar, katma değer yaratmaya odaklı bilincin gelişiminin de söz konusu rekabet üstünlüğünün kazanılması açısından büyük bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Bu noktada, moda hukuku, moda sektörünün değer zincirinin tasarım aşamasında moda endüstrisinin yapısal sorunlarına çözümler getirmeye çalıştığı gibi yaratıcı ve katma değer yaratmaya odaklı bilincin gelişimi içinde büyük bir katkı sağlamaktadır. Moda hukuku bu süreçte, gerek marka koruma stratejilerinin belirlenmesinde gerekse de kamu ve özel sektör aracılığıyla teşvik politikaları kapsamında tasarımcıların desteklenmesi noktasında sektörün tüm aktörlerine hukuki anlamda bilinçlendirmeye ve onlara yardımcı olmaya çalışmaktadır. Gittikçe artan bir şekilde markalar, iş faaliyetlerinin tam kalbinde yer almaya başlamışlardır. Bu nedenle markalar yönetilmesi gereken değerler olmuşlar ve marka yönetimine entegre bir yaklaşımı gerektiren marka odaklı organizasyonlar ortaya çıkmıştır.

ONLINE BAŞVURU

 

 

 

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YASAL UYARI

Web sitemiz, kamuya genel bir bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
2012-2019 © Tüm telif hakları Moda Hukuku Enstitüsü’ne aittir.
Moda Hukuku Enstitüsü web sitesinin kısmen ya da tamamen kopyalanması yasaktır ve aksi davranış telif hakkı ihlali teşkil eder.

open
tr_TRTürkçe
en_USEnglish tr_TRTürkçe