• MARKA KORUMA VE GELİŞTİRME VAKA ÇALIŞMALARI

MARKA KORUMA VE GELİŞTİRME VAKA ÇALIŞMALARI

TASARIMCILAR VE MODA GİRİŞİMCİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.

Marka Koruma ve Geliştirme Stratejilerinin Belirlenmesi Eğitimi:

Moda endüstrisinin hayati öneme sahip kavramlarından biri markalardır. Moda şirketleri, tüketicilerin satın alma kararlarını yönetebilmek ve onlara ürünlerini satabilmek için öncelikle marka algılarını iyi bir şekilde konumlandırmaları gerektiğini bilirler. Marka algısının sağlıklı bir şekilde konumlandırılması uzun vadede tüketicilerin satın alma kararının etkinliğinin arttırıcı etkisi sağlanmış olur. Böylelikle firma ile tüketici arasında sosyal bir bağ kurulmuş olur. Bu süreçlerde konumlandırılmaya çalışılan markanın aynı zaman da hukuken de korunabiliyor olması ciddi bir önem taşımaktadır. “Marka Koruma ve Geliştirme Vaka Çalışması” kapsamında, moda sektöründe markalaşma sürecine giren moda girişimcilerinin ve mevcut moda markasını geliştirmek isteyen kişiler ile tasarımcıların, marka koruma ve geliştirme yetkinliklerini arttırmak amaçlanmaktadır. Vaka çalışmasında, hukuki olarak marka koruma yollarına teorik olarak değinildikten sonra örnek vakalar çerçevesinde marka hakları ele alınacaktır. Böylece, moda markalarının markaya tecavüz ve haksız rekabet kapsamında yaşadığı sorunların katılımcılarla birlikte karşılıklı bir şekilde analizinin yapılmasının ardından, katılımcıların kendi markaları özelinde hukuki süreci nasıl yönetip nelere dikkat etmeleri konusunda yol haritası çıkarılacaktır.

PROGRAM KÜNYESİ:

Toplam Süre: 3 Ders Saati

Teorik Eğitim: 1 Ders Saati

Uygulama Eğitimi: 2 Ders Saati

Eğitim Tarihi: 01 Ekim 2016 Cumartesi

Saat: 10.30-13.30

Yer: Hilton/Moda

Tek Eğitim Ücreti: 395 TL 

Çift Eğitim Ücreti: 515 TL

(Marka ve Tasarım Hakları olmak üzere aynı gün içinde farklı iki eğitim gerçekleştirilecektir.)

PROGRAM İÇERİĞİ:

Markamı hukuken koruyabilirim?

Markamın hukuki alt yapısını nasıl oluşturabilirim?

Markamı taklit edenlere karşı neler yapabilirim?

Markamı küresel pazarlara nasıl açıp koruyabilirim?

KİMLER KATILABİLİR?

Kendi moda markasını yaratmak isteyen girişimciler, tasarımcılar, sektöründeki üst-orta düzey yöneticiler, yönetici adayları, bu alanda kariyer yapmak isteyen bütün kademedeki çalışanlar ve sektör profesyonelleri.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

T: 0216 622 26 20 F: 0216 574 57 56 M: 0555 564 44 84

ONLINE BAŞVURU

Tasarım Koruma ve Geliştirme Stratejilerinin Belirlenmesi Eğitimi:

Tasarımcıların, tasarımlarını yaparken tasarımların daha önceden tasarlanıp tasarlanmadığını bir başkasının hakkına tecavüz edip etmediğini araştırması gerekmektedir. Aynı şekilde tasarımcılar kendi tasarımlarının başkaları tarafından kullanılıp kullanılmadığını da takip etmek zorundadır. Zira başkaları tarafından taklit edilen yenilikçi ürünler, yeniliğin ticari ürüne dönüşmesi aşamasında tasarımcısına katma değer sağlamamaktadır.

“Tasarım Koruma ve Geliştirme Vaka Çalışması” kapsamında, moda sektöründe markalaşma sürecine giren moda girişimcilerinin ve mevcut moda markasını geliştirmek isteyen kişiler ile tasarımcıların, tasarım koruma ve geliştirme yetkinliklerini arttırmak amaçlanmaktadır. Vaka çalışmasında, hukuki olarak tasarım koruma yollarına teorik olarak değinildikten sonra örnek vakalar çerçevesinde tasarım hakları ele alınacaktır. Böylece, moda markalarının tasarıma tecavüz ve haksız rekabet kapsamında yaşadığı sorunların interaktif bir şekilde analizi yapılarak söz konusu tasarımlarının hukuki koruma stratejilerini nasıl oluşturmaları gerektiği anlatılacaktır. 

PROGRAM KÜNYESİ:

Toplam Süre: 3 Ders Saati

Teorik Eğitim: 1 Ders Saati

Uygulama Eğitimi: 2 Ders Saati

Eğitim Tarihi: 01 Ekim 2016 Cumartesi

Saat: 14.30-17.30

Yer: Hilton/Moda

Tek Eğitim Ücreti: 395 TL 

Çift Eğitim Ücreti: 515 TL

(Marka ve Tasarım Hakları olmak üzere aynı gün içinde farklı iki eğitim gerçekleştirilecektir.)

PROGRAM İÇERİĞİ:

Tasarımlarımı hukuken nasıl koruyabilirim?

Tasarımlarımı taklit edenlere karşı neler yapabilirim?

Tasarımları mı tescil ettirmek zorunda mıyım?

Tasarımım taklit edilip edilmediğini nasıl bilebilirim?

KİMLER KATILABİLİR?

Moda markasını yaratmak isteyen girişimciler, tasarımcılar, sektöründeki üst-orta düzey yöneticiler, yönetici adayları, bu alanda kariyer yapmak isteyen bütün kademedeki çalışanlar ve sektör profesyonelleri.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

T: 0216 622 26 20 F: 0216 574 57 56 M: 0555 564 44 84

ONLINE BAŞVURU

 

E-TİCARET STRATEJİLERİNİN HUKUKA UYGUNLUĞU EĞİTİMİ

Satış ve pazarlama moda sektöründe diğer sektörlerden daha fazla öneme sahiptir. Çünkü moda ürünlerinin ömürleri kısa, stil, renk gibi özellikleri önemli, çeşitleri fazladır ve bu ürünleri satın alacak olan alıcı sayısı tam olarak belirlenememektedir. Moda ürünlerinin hedef tüketiciye doğru akışını, doğru yer ve doğru zamanda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, internet üzerinden satış, daha düşük pazarlama maliyeti sağlama, coğrafi sınırları ortadan kaldırma, yüksek interaktiflik düzeyi ve müşteri ile iletişim sağlama gibi avantajlar sağlamaktadır. Günümüzde moda endüstrisinde, internet üzerinde yapılan elektronik satış, yayıncılık, sosyal medya platformları, elektronik ilan ve reklam faaliyetleri, internet yazılımları, elektronik mal ve hizmet ticareti ve benzeri faaliyetler her geçen gün artmaktadır. Söz konusu bu faaliyetlerin hukuki zeminin oluşturulması ve bu doğrultuda hareket edilmesi oldukça önem taşımaktadır.

“E-Ticaret Stratejilerinin Hukuka Uygunluğunun Denetimi Vaka Çalışması” kapsamında, moda sektöründe e-ticaret ile ürünlerini tüketiciye ulaştırmak isteyen tasarımcıların e-ticaret yaparken hukuken dikkat etmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Vaka çalışması kapsamında, e-ticaret hukuku kapsamında gerekli hukuki altyapının kurulması, kişisel verilerin korunması ve kişisel ya da kurumsal sistemlere yönelik haksız fiiller (hacking) ile mücadele edilmesi ve benzeri konularda şirketin sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü kazanması amacıyla hem teorik hem de pratik bilgiler aktarılacaktır.

PROGRAM KÜNYESİ:

Toplam Süre: 3 Ders Saati

Teorik Eğitim: 1 Ders Saati

Uygulama Eğitimi: 2 Ders Saati

Eğitim Tarihi: 05 Kasım 2016 Cumartesi

Saat: 10.30-13.30

Yer: Hilton/Moda

Tek Eğitim Ücreti: 395 TL 

Çift Eğitim Ücreti: 515 TL

(E-Ticaret ve Devlet Teşvikleri olmak üzere aynı gün içinde farklı iki eğitim gerçekleştirilecektir.)

PROGRAM İÇERİĞİ:

E-Ticaret yaparken hukuken dikkat etmem gereken hususlar nelerdir?

E-Ticaret yaparken fatura kesmek zorunda mıyım?

Mesafeli satış sözleşmeleri nedir ve neden gerekli?

Güvenli ödeme sistemi nedir ve neden gerekli?

KİMLER KATILABİLİR?

Moda markasını yaratmak isteyen girişimciler, tasarımcılar, sektöründeki üst-orta düzey yöneticiler, yönetici adayları, bu alanda kariyer yapmak isteyen bütün kademedeki çalışanlar ve sektör profesyonelleri.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

T: 0216 622 26 20 F: 0216 574 57 56 M: 0555 564 44 84

ONLINE BAŞVURU

DEVLET TEŞVİKLERİ VE KÜRESEL PAZARLARA AÇILMA SÜRECİ EĞİTİMİ

Tasarımcıların, sektörde sürdürülebilir bir rekabetin parçası olacak şekilde hangi ölçekte bir şirket kurması gerektiğini, şirketin finansman, vergilendirme, hukuki altyapısının ve buna benzer süreçlerin boyutlarının ne şekilde olacağını bilmesi gerekmektedir. Tasarımcı, şirketin nasıl rekabet edeceği, hedeflerinin neler olması gerektiği ve bu hedefleri gerçekleştirmek için hangi politikaların uygulanması gerektiği konularında genel bir formül geliştirmek zorundadır. Özetle bir tasarımcı, bu süreçteki hedeflerini sektörün yapısal dinamiklerine uygun bir şekilde somutlaştırarak formulize etmek zorundadır. Bu noktada en önemli hususların başında kurulacak şirketin hukuken nasıl bir yapılanmaya sahip olması ve yararlanılabilecek devlet teşviklerinden nasıl yararlanabileceğidir.  Bu doğrultuda program kapsamında, moda pazarına girmek isteyenlerin nasıl bir şirket kurmaları gerektiğinden, uluslararası pazarlara açılma süreçlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğine ve yararlanabilecekleri devlet teşviklerine kadar olan süreçleri nasıl yönetmeleri gerektiği konusunda hem teorik hem de pratik bilgiler aktarılacaktır.

PROGRAM KÜNYESİ:

Toplam Süre: 3 Ders Saati

Teorik Eğitim: 1 Ders Saati

Uygulama Eğitimi: 2 Ders Saati

Eğitim Tarihi: 05 Kasım 2016 Cumartesi

Saat: 14.30-17.30

Yer: Hilton/Moda

Tek Eğitim Ücreti: 395 TL 

Çift Eğitim Ücreti: 515 TL

PROGRAM İÇERİĞİ:

Moda markamın şirketleşme sürecini nasıl kurgulamalıyım?

Uluslararası moda pazarına girerken hukuken nelere dikkat etmeliyim?

Yurt dışında şirket kurmam ve markamı orada tescil ettirmem gerekiyor mu?

Devlet teşviklerinden nasıl yararlanabilirim?

KİMLER KATILABİLİR?

Moda markasını yaratmak isteyen girişimciler, tasarımcılar, sektöründeki üst-orta düzey yöneticiler, yönetici adayları, bu alanda kariyer yapmak isteyen bütün kademedeki çalışanları ve sektör profesyonelleri.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

T: 0216 622 26 20 F: 0216 574 57 56 M: 0555 564 44 84

ONLINE BAŞVURU

 

 

Skills: TASARIMCILAR İÇİN

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YASAL UYARI

Web sitemiz, kamuya genel bir bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
2018 © Tüm telif hakları Moda Hukuku Enstitüsü’ne aittir.
Moda Hukuku Enstitüsü web sitesinin kısmen ya da tamamen kopyalanması yasaktır ve aksi davranış telif hakkı ihlali teşkil eder.

Haber bülteni

open