YARIŞMA ŞARTLARI

YARIŞMA KURALLARI

 • Yarışmaya sadece, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin hukuk fakültesi lisans düzeyi öğrencileri katılabilir. Ancak hukuk fakültelerin hazırlık sınıfı öğrencileri yarışmada katılımcı olamazlar. Farazi Dava Yarışması komite üyeleri yarışmacı olarak katılamazlar.
 • Yarışmaya katılan takımlar açısından üniversiteler bünyesinde bir sınırlama yoktur. Her üniversite birden fazla takım çıkarabilir. Bir takımda farklı üniversitelerden öğrenciler yer alabilir.
 • Takımlar 3 (üç) kişiden oluşmaktadır.
 • Yazılı ve sözlü aşamada takımları değerlendirecek heyet alanında uzman 3 hukukçudan oluşur. Hakemler avukat, öğretim üyesi-görevlisi veya hakim olabilir.
 • Başvurular www.modahukukuenstitusu.org/yarisma internet sitesinde ilan edilen form doldurulmak suretiyle yapılır.
 • Sözlü aşamaya kalabilmek için hazırlanacak dilekçeler aksi belirtilmedikçe 01 Mart 2017 tarihinde saat 00.00 a kadar yarisma@modahukukuenstitusu.org mail adresine gönderilecektir. Takım üyelerinden birinin mail yoluyla göndermesi yeterli olup Bcc olarak diğer yarışmacıların da eklemesi zorunludur.
 • Yarışma dili, tüm aşamalarda Türkçe’dir.
 • Yarışma yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı aşamayı geçen takımlar internet sitesinde yayınlanır ve katılımcılara mail yoluyla bilgilendirme yapılır.
 • Her takım tarafından davacı ve davalı tarafı temsilen iki dosya teslim edilir. Dosyalar; A4 kağıda, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto büyüklüğünde ve satır aralığı 1.5 olacak şekilde akademik usule uygun olarak hazırlanır. Her bir dosya azami 6000 kelimeden oluşur. Dipnotlar 9 punto olmalıdır. İntihal yapmaktan kaçınılmalıdır.
 • Her dosyada sayfa numaraları yer almalıdır.
 • Dosyalar yollandıktan sonra hiçbir takım değişiklik yapamaz.
 • Takımlar hazırladıkları dilekçeleri yarisma@modahukukuenstitusu.org mail adresine yollarlar. Takımların dosyaları jüri üyelerinin önlerine isimsiz olarak verilir ve dosyalar Moda Hukuku Enstitüsü Farazi Dava Yarışması ekibince numaralandırılır. Bu kurala aykırı hareket edecek takımlar Ceza Yönergesinde belirtilen esaslarda diskalifiye olurlar.
 • Yazılı aşamada en yüksek puanı alan 4 takım sözlü aşamaya katılmaya hak kazanır. Sözlü aşamaya katılamayan takımların yazılı aşamada aldıkları puanlar ve sıralamaları kendilerine bildirilir.
 • Yazılı aşamayı geçen takımlar kura ile eşleştirilir. Sözlü aşamada takımların davacı ya da davalı olacakları kura yoluyla belirlenecektir.
 • Takımlar yazılı aşamada hukuk bilgisi, konuya ilişkin yargı kararlarının belirtilmesi, dilbilgisi, yazılı ifade yeteneği ve olaya bağlılık; sözlü aşamada hukuk bilgisi, vücut dilini kullanma yeteneği, dosyaya bağlılık, sözlü ifade yeteneği, sorulan sorulara verilen cevaplardaki çabukluklarına göre değerlendirilirler.
 • Hakemler tarafından yapılacak değerlendirmede PUANLAMA YÖNERGESİ esas alınır.
 • Yarışma kurallarının ihlali durumunda Moda Hukuku Enstitüsü tarafından hazırlanmış Ceza Yönergesi esas alınır. Bu yönergeye aykırılıklarda tarafların puanları düşürülür.
 • Sözlü Aşama Kuralları:
 • Sözlü aşamaya katılacak takım üyeleri formal giyinmek zorundadır. Erkek üyeler, takım elbise ve kravat zorunlu iken kadın üyeler aynı şekilde yarışmanın ciddiyetine uygun giyinmeleri gerekmektedir.
 • Sözlü savunma takım üyeleri tarafından belirnecek bir sözcü tarafından yapılır. Takıma yöneltilen sorulara takım üyelerinin her bir üyesi cevap verebilir.
 • Her takımın savunma yapmak için 30’ar dakika süresi vardır. Hakemler bu süre içerisinde takım üyelerine soru yöneltebilirler.
 • İki taraf da savunmalarını bitirdikten sonra her bir tarafın 5’şer dakikalık karşı tarafa soru yöneltme süreleri vardır. Karşı tarafın sorulara cevap vermek üzere 10 dakikalık süresi vardır. Bu süreler içerisinde hakemler konuşmacıları bölemez. Bir takım karşı tarafa ancak Hakem aracılığıyla soru yöneltebilir.
 • Bu süreler arasında aktarma yapılamaz.
 • Sözlü aşamada taraflar her türlü kaynaktan yararlanabilirler ancak bilgisayar vb. elektronik aletlerin bu aşama sırasında kullanılması yasaktır.
 • Sözlü aşamaya kalan 4 takım ikişerli şekilde eşleştirilecektir. İkişer eşleştirilmeler sonunda kazanan takımlar arasında final yapılacaktır.
 • Takımlar yazılı aşamada hukuk bilgisi, konuya ilişkin yargı kararlarının belirtilmesi, dilbilgisi, yazılı ifade yeteneği ve olaya bağlılık; sözlü aşamada hukuk bilgisi, vücut dilini kullanma yeteneği, dosyaya bağlılık, sözlü ifade yeteneği, sorulan sorulara verilen cevaplardaki çabukluklarına göre değerlendirilirler.
 • Bir takımın “Yazılı Aşama Puanı” tüm hakemler tarafından dosyasına verilen puanların ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Ortalamadan, varsa ihlal puanı İdareciler tarafından düşürülecektir.
 • Eleme aşamasında takımların puanları Hakem Heyeti tarafından verilen “Eleme Aşaması Sözlü Puanı”nın %60, “Yazılı Aşama Puanı”nın %40 oranında dikkate alınması suretiyle belirlenir.
 • Sözlü Aşamaya kadar kuralların Moda Hukuku Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından değiştirilmesi hakkı Moda Hukuku Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından saklı tutulmaktadır. Bir değişiklik olduğu takdirde bu durum yarışmacı takımlara bildirilecektir.

CEZA YÖNERGESİ

 • Bu yönerge, yarışmacıların kural ihlalleri karşısında indirilecek ceza puanlarını ve uygulanacak diğer yaptırımları düzenler.
 • Bu yönerge ile öngörülen yaptırımlar Moda Hukuku Enstitüsü Farazi Dava Yarışması hakemleri tarafından uygulanır. Takımların ihlal durumları takımlara derhal bildirilir ve puanları o aşamada düşürülür.
 • Dilekçeler belirtilen tarihten sonra gönderildikleri takdirde hiçbir şekilde dikkate alınmayacaktır.
 • Yazılı aşamada takım üyelerinin gizlilik ilkesine aykırı hareket ederek kimliklerini hakemlerden birine açıklamaları halinde yarışmadan diskalifiye edilir.
 • Takım üyeleri, yarışma süresince, hakemlere, karşı takım üyelerine ve izleyicilere karşı centilmenlik kurallarına uygun davranmakla yükümlüdür. Bu kurallara aykırı hareket edildiğinde toplam puandan on ceza puanı indirilir.
 • Sözlü aşamada takımların yarışmaya geç gelmesi veya yarışma sırasında süre ihlali yapılması halinde, her bir dakika için iki ceza puanı takım puanından indirilir.
 • Sözlü aşamada takım üyelerinin, karşı takım üyelerinin veya hakemlerden birinin sözünü kesmesi, soru sorma kurallarına uymaması halinde ilgili aşamadaki takım puanından üç ceza puanı indirilir.
 • Duruşma sırasında, yarışmacıların, herhangi bir şekilde, üçüncü kişi ile iletişime geçmesi halinde ilgili aşamadaki takım puanından dört ceza puanı indirilir.
 • Puanlar düşürüldüğü takdirde takımlara yazılı olarak bildirilecektir.

 

open